میگم از روزای خوب ننویسم. خب؟ نکنه چشمم شور باشه. 

+    سوسا  | 

اومدی واتساپ ولی هنوز نتونستی تسلیمم کنی،یووا ایز تایپینگ و من سکوت، باز من شدم عمرت همون که بدون اون بهشتو نمیخوای ولی من ساکتم.

+    سوسا  | 

با همه بدخلقیاش هیچوقت هیچوقت ته دلم به زندگی بدون یووا فک نمیکنم، مگه ممکنه؟ مگه میشه کسی که بارها بهم یادآوری کرده ما مال همیم و هیچ خدافظی بینمون ابدی نیس و بهشتم بدون من نمیخواد بذاره بره؟ الان فشار عصبی داره، فشار بی پولی ... مگه میشه دلیل این رفتاراش چیزی جز کلافگی باشه؟ من منتظرشم و میدونم میاد. من به هیچکس جز اون فک نمیکنم فقط میذارم یکم تنها باشه اولین مصاحبشم 19 اردیبهشته و مش.هد یعنی 4 روز دیگه نمیدونم میره یا نه ، میخوام کمکش کنی خدا حتی اگه سهم من نباشه کمکش کن به چیزی که لیاقتشو داره برسه.

+    سوسا  | 

با هم قهریم ولی خب دلیل نمیشه من یواشکی نرم تو پیکوفایلش شماره پروندشو بردارم و برم تو سایت سنجش و دانشگاه هایی که برای مصاحبه معرفی شده رو نبینم ... خبر قبولیشو از من شنید، دوس داشتم الان یواشکی برم تو حیاط و بگم همه دانشگاه ها دعوت به مصاحبه شدی دانشگاه شیراز تا رتبه 23 رو دعوت کرده و تو رتبه ت 2 هست، ولی نشد ...!

+    سوسا  | 

ساعت 6 دعوت کننده های به مصاحبه میان رو سایت و شاید هیچوقت به من مربوط نشه، سمتت نمیام هرگز بخاطر اخلاق فوق العاده بدت، بی احترامی کردنت بی دلیل ولی خب دوست دارم، توام دوسم داری من ایمان دارم نمیتونی با کسی جز من خوشبخت باشی خودت بارها اینو بهم گفتی ...خدایا کمکش کن .

+    سوسا  | 

گذشته رو شخم نمیزنم. دوسش دارم و دوسم داره به این ایمان دارم. برمیگرده میگه سوسای کی هستی؟ مبگم یووا.. نیگه یووا فدات روزی هزار بار ... میگم خدا نکنه کچلم ...

+    سوسا  | 

دیشب با الهام حرف زدم، نتیجه ورق زدن و جلو رفتن خط به خط این کتاب اینه؛ تموم کردن. اخلاق خیلی بدش رو نمیشه تو جملات وصف کرد الهام بهم تاکید کرد تمومش کنم و این آقا به درد من نمیخوره، بخاطر اینکه یادآوری کردم اخلاقش بد هس و با نگرانی حرفمو میزنم و راحت نیستم باز از کوره در رفت و تهش به این نتیجه رسید من و اون فرق داریم و حتی اگه ازدواج کنیم بعد از چن وقت جدا میشیم حق با اونه، منم همینطور فک میکنم ما اصلن به هم شبیه نیستیم. اون خودشو کامل و همه چی تموم میدونه در حالی که تنها معیار من برای انتخابش؛ اخلاقش- رو دیگه نداره، فیلم بوده یا اینکه واقعن بد بوده رو نمیدونم خوب بوده من بد کردم ... نمیدونم! امروز بازم همه توهینا و حرفای دیشبشو یادش رفت و تو یاهو پی ام داد جواب ندادم، اس داد و زنگ زد فهمید تو بلک لیسته همین کافی بود که باز خود واقعیشو نشون بده، فکردی منتتو میکشم؟ این بار رفتی به درک. آره اینو گفت رفتی به درک. من اما روزه سکوت گرفتم روزه ای طولانی ...

+    سوسا  | 

پیدا کردن شریکی که با او سازگار باشید، علاوه برآنکه دوستش داشته باشید، قاعده ای برای یک رابطه پایدار و سالم است .

* آیا تو آن گمگشته ام هستی؟ - باربارا دی آنجلس

+    سوسا  | 

از اول از همه متعجبم از خنثی شدن این منه جوشی، منی که حرص خوردن جزء واجباتش بود. امروز بدون هیچکاری مقصر شدم و تشر خوردم اما در درون بی خیال بودم . چون پی ام های آقا دیر رسیدن و من فکردم مشغوله و گفتم خدافظ .. خیلی بداخلاق شده .. خیلی خیلی زیاد ..کاری نکردم اما میگه عوض آرامش دادنته تو این شرایط روحی و جسمی، منم گفتم مشکل روحی و جسمی رو همه دارن و دلیلی نداره من کیسه بوکس تو بشم، خودشم خوب میدونه مقصره، این روزا خنثی م و بی تفاوت به همه چی،به همه چی. امروز روز پدره و من ندارمش چی ازین بدتر؟ چه دردی ازین بزرگتر؟ میگم میخوام برم سرخاک میره نرو و زنگ بزن؛ اینجا دیگه فهمیدم چقدر درک میشم .. روز پدر نرم سر خاک پدرم تنها راهی که تو این شرایط مرهمه، دیروز تو ماشین اشک ریختم و بعدش چشمامو بستم تو خونه مژی گفت دختر چشات کاسه خونه برو بخواب .. یووا خیلی عوض شده و مدتهاس من اونطوری که باید روش حساب نمیکنم با مهربونی از دلیل ناراحتیت میپرسه و تورو به حرف میکشونه اما تو دعوا میگه تو با خونواده خودتم مشکل داری به فلان رفتار مادرت گیر دادی .. با یووا نباید درددل کرد .. با یووا نباید خیلی مهربون بود چون بعدش فک میکنه ضعف داری، از یووا نباید هیچوقت عذرخواهی کرد ، شایدم با یووا نباید بود. همه چیز عشق نیست و رفتار اون خیلی بد شده خیلی و بارها گفته رفتارش خوب بوده و دلیل رفتار الانش منم. بازم من. آره من کیسه بوکسم ...

+    سوسا  | 

نمیدونم دلت تنگ میشه یا نه ..؟ به این شرایط عادت کردی ..دیگه اس نمیدیم نتتم اغلب قطعه ولی بهت زنگ میزنم با بسته، امروز زنگ زدم گفتی داشتم کد میگرفتم که بهت لطفن بدم ، هر دومون شارژ نمیکنیم اینطوری کمتر دعوا میکنیم و کمتر بحثای حاشیه ای داریم. داریم از هم دورتر میشیم کمی و شاید وابستگیمون هم کمتر ولی لازمه باید کارتو پیش ببری دیگه برای زودتر یکی شدن ...

+    سوسا  |